Nahrávám...

Odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy podle § 1829 Občanského zákoníku

Spotřebitel má právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Po uplynutí této lhůty toto právo zaniká. Je nutné nám zaslat oznámení o odstoupení písemně (to znamená, e-mailem, dopisem nebo faxem) a vrátit zboží do 14 dnů. Spotřebitel má právo v rámci této lhůty po převzetí zboží rozbalit a vyzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém „kamenném“ obchodě, a to v rozsahu potřebném na zjištění povahy, charakteristiky a fungování zboží - vyzkoušet tedy neznamená začít zboží používat a po několika dnech vrátit Obchodníkovi. Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, smluvní strany si vrátí nebo nahradí veškerá vzájemně poskytnutá plnění.

Odstoupení od smlouvy musí být zasláno na adresu:

GLAMIRA.cz
GLMR EOOD
bul. Andrey Lyapchev №1A
Sofia 1756, Bulgaria
Email: servis@glamira.cz

V případě, že Spotřebitel od smlouvy v souladu s ustanovením § 1829 Občanského zákoníku odstoupí, musí bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy Obchodníkovi, a na vlastní náklady zaslat zboží bezpečným způsobem.

Následky odstoupení od smlouvy:

V případě úspěšného odstoupení od smlouvy musí být veškeré zboží, služby nebo peníze poskytnuté kteroukoli ze stran, vráceny a veškeré získané finanční prostředky uvolněny. V případě poškození zboží ze strany Spotřebitele musí Spotřebitel uhradit náhradu škody. Abyste se vyhnuli případné náhradě škody, doporučujeme zboží používat takovým způsobem, kterým nebude snížena jeho hodnota. V případě poškození produktu bude Spotřebiteli vrácena pouze podílná část kupní ceny odpovídající hodnotě vráceného zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na zboží uvedené níže:

Zboží upravené podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu; zboží, které není vhodné pro zaslání zpět vzhledem k jeho stavu; zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Obchodníka a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy; zboží, které se rychle kazí a zboží, na které se vztahuje vypršení platnosti.