Nahrávám...

PODMÍNKY PRO GLAMIRA.cz

ÚVOD

Podmínky pro online prodejce GLAMIRA.cz

1. Úvod

(a) Prodejce se specializuje na šperky a doplňky, které jsou nabízeny prostřednictvím on-line obchodu GLAMIRA.cz . Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny akvizice, produkty a služby, které zákazník nakoupí od dodavatele, pokud není uvedeno jinak.

(b) V rámci těchto podmínek je zákazník definován jako soukromá osoba, která uzavře transakci s dodavatelem pro soukromé a osobní účely, nikoli pro komerční nebo jiné obchodní účely, v nichž je zákazník zapojen. Dodavatelem ve smyslu těchto podmínek je každá fyzická nebo právnická osoba uzavírající transakci jako součást jejich obchodní nebo jiné komerční činnosti.

(c) Jakákoli odchylka, rozpor nebo doplnění do některé z následujících podmínek smlouvu zneplatní, pokud není jinak dohodnuto mezi kupujícím a prodávajícím.

(d) Vyhrazujeme si právo revidovat tyto podmínky kdykoliv změnou této stránky. Aktualizované termíny nahradí všechny předchozí verze Podmínek.

(e) Používáním těchto stránek (včetně přístupu, procházení nebo registraci k používání stránek) potvrzujete, že bezpodmínečně souhlasíte s dodržováním těchto podmínek.

2. Uzavření smlouvy

(a) Nabídky dodavatele mohou podléhat změnám kdykoliv bez povinnosti předchozího oznámení, na základě vlastního uvážení prodávajícího. I když vyvíjíme maximální úsilí, abychom zajistili, aby zbarvení, design a styl výrobků Glamira na fotografiích na webových stránkách odpovídal výrobkům, může se stát, že se zobrazení může lišit v závislosti na Vašem monitoru. Proto není Glamira za žádných okolností odpovědná za jakékoliv chyby nebo nepřesnosti na fotografiích nebo grafického znázornění výrobků zobrazených na internetových stránkách. Máte-li jakékoli dotazy týkající se produktů, můžete samozřejmě kontaktovat naše Oddělení služby zákazníkům prostřednictvím e-mailu na servis@glamira.cz

(b) potvrzení objednávky znamená souhlas kupujícího s úplným zněním Podmínek. Všechny objednávky budou uzavřeny online na webových stránkách Glamira. Transakce představuje závaznou dohodu uzavřít smlouvu o nákupu výrobků. Kliknutím na odkaz "Odeslat objednávku" během online objednávkového procesu na webových stránkách Glamira umisťuje zákazník závaznou objednávku na všechny výrobky obsažené v nákupním košíku. Objednávka nemůže být změněna nebo zrušena s výjimkou výslovných podmínek stanovených v Podmínkách

(c) Zákazník bude informován e-mailem, jakmile byla objednávka přijata. Vezměte prosím na vědomí: samotné přijetí objednávky neznamená, že dohoda byla uzavřena. Dohoda je uzavřena až odesláním potvrzení objednávky, nebo výrobků, které jsou připraveny k doručení.

(d) Odeslání objednaného zboží rovněž představuje přijetí objednávky. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout objednávku bez udání důvodu.

(e) Objednávky budou přijímány s výhradou, že v případě nesprávného či chybného doručení objednávky dodavateli nebude dodán žádný z produktů nebo pouze část objednávky.

To platí pouze v případě, že dodavatel uzavřely konkrétní zajišťovací transakci a není vázán dodávkami subdodavatelů bez vlastní chyby. Dodavatel vynaloží veškeré přiměřené úsilí k nákupu výrobků. V případě, že produkty nemohou být pořízeny, Glamira okamžitě vrátí veškeré platby, které již byly přijaty. V případě, že produkty jsou nedostupné nebo dostupné jen částečně, bude zákazník neprodleně informován.

(f) Poté, co byla smlouva uzavřena - a pokud byly produkty objednané elektronicky - text smlouvy, spolu s právně závaznými podmínkami, bude zákazníkovi zasláno prostřednictvím e-mailu. Data zaznamenaná na internetových stránkách slouží jako důkaz o transakcích mezi společností Glamira a jejími zákazníky. V případě sporu mezi splečností Glamira a zákazníkem ohledně transakce uskutečněné prosřednictvím webových stránek, data registrovaná společností Glamira jsou považovány za nezvratný důkaz o obsahu transakce.

3. Výhrada vlastnictví a odstoupení od smlouvy

(a) Ve vztahu k zákazníkům: objednané zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny
Ve vztahu k dodavatelům: Prodávající si ponechá vlastnické právo ke zboží až do úplného vypořádání všech pohledávek vyplývajících z probíhajícího obchodního vztahu.

(b) V případech porušení smlouvy ze strany zákazníka (zejména prodlení s úhradou, falšování informací o bonitě nebo řízení o právním urovnání nebo zahájení insolvenčního řízení proti majetku zákazníka) je prodejce oprávněn od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení zboží kdykoli v případě, že zákazník neposkytl - nebo poskytl jen částečně - platbu za objednané produkty.

(c) Zhotovitel je oprávněn prodávat zadržené výrobky v rámci běžného obchodu; ale přiřadí všechny dluhy dodavateli; částka bude tvořena konečnou částkou faktury včetně všech nákladů, které vznikly při prodeji produktu zákazníkovi nebo třetí straně. Prodejce přijímá převod. Po dokončení úkolu je zhotovitel je oprávněn vymáhat pohledávku. Prodejce si vyhrazuje právo oznámit poptávku, pokud dodavatel zpracovává své závazky nesprávně nebo je v prodlení s platbou.

(d) Na žádost zákazníka je prodávající povinen vydat cenné papíry v rozsahu, jejichž realizovatelná hodnota přesahuje pohledávky od kupujícího o více než 10%. Prodejce si však vyhrazuje právo zvolit si, které cenné papíry vydá.

4. Ceny a platba

(a) Ceny se mohou měnit. Výpočet ceny je založen na ceníku a slevě platné v den dodávky nebo služby, včetně daně z přidané hodnoty (DPH), jak je stanoveno výrobcem.

(b) V případě smluv uzavřených na dálku: bude účtovnáno poštovné, jak je uvedeno v přehledu nákladů na přepravu (viz Dodání; § 6 těchto Podmínek). Tato částka bude splatná zákazníkem navíc k ceně objednaných výrobků, včetně daně.

(c) Zákazník má právo na započtení pouze tam, kde protinároky byly platně zřízeny a bylo vydáno potvrzení o přijetí, které prodejce nepopírá.Zákazník může uplatnit pouze své právo odmítnout výkon, pokud protinárok vyplývá ze stejného smluvního vztahu.

(d) V případě jakékoliv chyby v cenách nebo nesprávných informací o výrobku kvůli typografickým nebo systémovým chybám si společnost GLAMIRA vyhrazuje právo zrušit všechny objednávky s chybnými informacemi, aniž by zákazníkovi vznikly další povinnosti i po obdržení potvrzení o objednávce či oznámení o přepravě.

5. Platební možnosti a náklady na dopravu

(a) Zákazník může provádět platby prostřednictvím všech hlavních kreditních karet, včetně Visa, MasterCard a American Express. PayPal a platba předem jsou rovněž přijímány. Prodejce si vyhrazuje právo vyloučit určité způsoby platby.

(b) Platby kreditními kartami a prostřednictvím služby PayPal jsou účtovány v českých korunách.

(c) Pokud jde o platby přes PayPal: zákazníci se musí zaregistrovat na paypal.co.uk. Výběrem PayPal jako způsobu platby, zákazník souhlasí s dodržováním PayPal obchodních podmínek v případě neexistence jakékoli jiné dohody, nebo není-li uvedeno jinak v popisu výrobku. Produkty budou dodány, jakmile celková částka bude zcela připsána na PayPal účet dodavatele.

(d) Poštovné je vypočteno jako součet dodacích poplatků dodavatele. Další podrobnosti lze nalézt v části náklady na dopravu.

6. Dodání

(A) Není-li uvedeno jinak, všechny ceny jsou včetně DPH (v případě potřeby) a zahrnují náklady na dopravu. Poštovné a balné je zdarma. Vezměte prosím v úvahu celní poplatky, protože mohou způsobit přepravní poplatky měnit. Navíc, v případě vrácených produktů si prodávající vyhrazuje právo účtovat zákazníkovi poplatek ve výši  500 za přepravu, pokud vrácení zboží nesplňuje požadavky stanovené v Pravidlech pro vrácení zboží.

(B) V případě nedostupnosti produktu Glamira u prodejce budou vybrané produkty objednány co nejdříve a zákazník neprodleně informován s uvedením pravděpodobného termínu dodání. Chcete-li pomoci urychlit doručení, tyto výrobky jsou označeny pomocí systému semaforu. Produkty označené dobou dodání v zelené jsou skladem a / nebo mohou být vyrobeny v krátké době.

(C) Prodávající si vyhrazuje právo - pokud si to okolnosti vyžádají - doručit produkty ve vice zásilkách. V takových případech budeme mít na paměti nejlepší zájmy zákazníka a žádné další náklady nevzniknou.

7. Přenos rizika

(a) S ohledem na zákazníka: Zákazník musí zkontrolovat dodaný produkt (y) okamžitě po dodání za účelem ověření souladu s objednávkou. Pokud vznikne nějaký rozpor, neměl by zákazník zásilku přebírat a měly by popsat všechny vady (tj. důkazy manipulace, poškozený výrobek, chybějící produkty nebo předměty nebo produkty jiné než ty, které objednal a / nebo které jsou uvedeny v dokumentu zásilky) písemně přímo do dodacího listu přepravce. Mějte na paměti, že riziko náhodné ztráty nebo náhodného poškození zakoupeného výrobku je přenášeno na zákazníka v okamžiku, kdy je zásilka přijata.

(b) Pokud jde o dodavatele: Riziko náhodné ztráty nebo poškození, produkty se přenáší na zhotovitele při předání, nebo, v případě předaných transakcí, pokud jsou tyto výrobky předány přepravci nebo jakékoliv jiné osobě pověřené doručením zásilky. Odmítnutí buď zákazníka nebo dodavatele přijmout dodávku zboží budeme nicméně považovat za předání.

(c) Po procesu zadání objednávky, včetně stránky výrobku a pokladny, cena produktu uvedená v potvrzovacím e-mailu, který obdržíte, nezahrnuje "celní poplatky" (pokud existují) ve Vaší zemi. Podáním objednávky stvrzujete bezpodmínečný souhlas s tím, že zákazník je odpovědný za úhradu případných dodatečných poplatků.

8. Právo zákazníka na odstoupení od smlouvy

(a) Storno podmínky

(i) V případě, že prodávající nemůže splnit předběžný termín dodání, je povinen informovat zákazníka včas. V případě narušení obchodní operace, za které nenese odpovědnost, nebo při zdržení z viny subdodavatele, se dodací lhůta prodlužuje v souladu s délkou přerušení. Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu, vrácení zboží a odevzdar Formulář pro zrušení objednávky dodavateli ve lhůtě 60 dnů po obdržení zboží, jsou-li splněny podmínky uvedené v podmínkách vrácení zboží. Nicméně odchylky se vztahují na produkty, které byly vyrobeny podle specifikace zákazníka nebo které byly vyrobeny na míru tak, aby vyhověly specifickým požadavkům zákazníka.

(ii) Lhůta začíná po obdržení písemného zrušení objednávky (v případě jedné objednávky dodávané v několika samostatných částích lhůta nezačne až do přijetí první části dodávky), a nikoli dříve, než prodejce splní své informační povinnosti a jiné právní závazky. Aby bylo dstoupení od smlouvy provedeno bezodkladně, stačí poslat svůj požadavek a produkty včas.

Odstoupení od smlouvy adresujte na:

GLAMIRA.cz

GLMR EOOD
Blvd. Andrei Lyapchev №1A
Sofia 1756, Bulharsko
Telefon: 00420 800 922 229
Email: servis@glamira.cz

(b) Důsledky odstoupení od smlouvy:

(i) Na závěr úspěšného odstoupení od smlouvy musí být veškeré produkty nebo finanční prostředky, které byly převzaty oběma stranami v průběhu transakce, vráceny, a získané výhody (např. úroky) musí být předány. V případě, že zákazník nebude schopen vrátit výrobky, nebo vrátí jen část z nich, nebo je vrátí poškozené, bude zákazník povinen uhradit dodavateli plnou hodnotu produktů, pokud zákazník používal zakoupené zboží v rozporu s dobrou vírou, nebo generoval osobní zisk nezákonným způsobem a nebude to mít vliv na platnost a účinnost práva na odvolání. Žádná náhrada nebude požadována pro produkty, které byly použity k účelu, pro který jsou určeny.

(ii) náklady na vrácení zásilky musí být účtovány zákazníkovi. Dodavatel nemůže přijmout zpáteční zásilku v případě, že balík je bez razítka nebo nedostatečně uhrazen.

Prodávající je povinen začít zpracovávat vrácení zboží během 2-4 pracovních dnů od obdržení produktu. Prodejce zajistí vyzvednutí výrobků, které nemohou být odeslány poštou.

Prodávající je povinen splnit závazky ohledně vrácení platby do 30 dnů od odeslání prohlášení o odstoupení od smlouvy nebo do 30 dnů poté, co jsou produkty vráceny.Prodejce má výhradní pravomoc při určování, zda jsou výrobky v původním stavu, když se vrátí do Glamira.Prodejce nenese žádnou odpovědnost, pokud se jakékoli výrobky, které si zákazník přeje vrátit, ztratí, zaslány jinam nebo dodány pozdě; zákazník musí nést rizika zvolené přepravy.

(iii) právo na návrat se nevztahuje na následující produkty:
Výrobky, které byly vyrobeny podle požadavků zákazníka, nebo vyrobené na míru specifickým požadavkům, nepodléhají právu na vrácení zboží.

9. Vrácení zboží

(a) Je-li zákazník fyzická osoba, která zadává soukromou objednávku bez podnikatelského záměru, pak je spotřebitel, a proto má nárok na obecné právo na vrácení zboží a odstoupeníod smlouvy, jak je uvedeno níže.

Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy v souladu s § 8 těchto podmínek, je zákazník povinen vrátit zboží v původním stavu a obalu.

(b) Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží je možné pouze v případě, pokud produkty nejsou ryté a nezahrnují žádné úpravy a / nebo specifikace.

10. Záruka

(a) Dodané výrobky se mohou mírně lišit od výrobků, jak jsou zobrazeny na internetu, a zákazník musí zkontrolovat informace o produktu před potvrzením objednávky (viz bod 2 / Podmínek a Podmínky).

(b) Prodávající může nejprve vybrat mezi poskytnutím záruky formou opravy nebo výměny zboží. Prodávající je oprávněn odmítnout zvolený typ plnění, pokud je to dosažitelné pozue za nepřiměřené náklady a pokud jiný typ plnění přinese zákazníkovi značné nevýhody.

V případě smluvních partnerů bude prodávající volit zpočátku opravu nebo náhradu jako záruku na nedostatky výrobku.

(c) Je-li dodatečné plnění nezdaří, může zákazník požadovat buď obecně snížení ceny nebo zrušení smlouvy (odstoupení od smlouvy). V případě menších závad zákazník nemá právo na odstoupení od smlouvy, s ohledem na vzájemné zájmy. Ve všech případech nároků na náhradu škody vůči smluvnímu partnerovi namísto plnění dodávky nebo služby může zákazník požadovat náhradu výdajů. Pokud se zákazník domáhá náhrady škody, platí omezení odpovědnosti v § 11 / těchto podmínek.

(d) Práva zákazníka v případě vad vyžadují, aby zákazník řádně prohlédl výrobek a oznámil vadu. Dodavatelé jsou povinni hlásit zjevné vady dodávaných výrobků co nejdříve, do dvou týdnů od obdržení produktů; pokud tak neučiní, budou záruky neplatné. Včasné odeslání vadných produktů, nebo okamžité oznámení, že výrobky jsou vadné, budou přijímány jako platná pohledávka, pokud je to provedeno před uplynutím lhůty. Dodavatel je odpovědný za provedení všech potřebných oznámení, a zejména detailů vad a datum, k němuž byla vada objevena, a pro nahlášení škody včas.

(e) V případě, že kupující je dodavatel, obchodní popis výrobce o výrobku je jediné kritérium pro určení, zda kvalita výrobků odpovídá požadovaným standardům. Žádná další veřejná prohlášení, osvědčení nebo reklama podle výrobce nebude přijatelná jako smluvně závazný popis výrobků.

(f) Záruční doba pro zákazníka je 2 roky od dodání výrobků. Dva roky záruční doby neplatí v případě, že zákazník úmyslně nebo z hrubé nedbalosti neposkytuje výrobkům náležitou péči. Výše uvedené omezení záruky neplatí v případě ztrát plnoucích z úmrtí, úrazu či poškození zdraví.

(g) Prodejce neposkytuje žádné právně závazné, pokud není výslovně dohodnuto jinak. Záruky výrobce zůstávají nedotčeny.

11. Omezení odpovědnosti

(a) V případě mírně nedbalého porušení povinností musí být odpovědnost dodavatele a odpovědnost subdodavatelů omezena na předvídatelné, smluvní typické, bezprostřední a průměrné škody s ohledem na typ výrobku. To platí rovněž v případech méně závažných porušení povinností právními zástupci dodavatele nebo agenty.Prodejce nenese žádnou odpovědnost v případě běžných nedbalosti či porušení jiných smluvních povinností.Prodejce odpovídá za porušení smluvně právních práv zákazníka. Smluvně právních situace jsou takové, kde je nutný podpis pro jejich platnost. Prodejce musí mít rovněž odpovědnost za případné porušení těchto povinností, které umožňují realizaci zakázky v souladu s pravidly a na jejichž dodržování uživatel pravidelně spoléhá.

12. OCHRANA SOUKROMÍ

Než budete používat tento web, přečtěte si prosím pečlivě plné znění našich Obchodních a provozních podmínek. Poskytnutím informací při procházení naší stránky souhlasíte se sběrem, zpracováváním a uchováváním vašich informací tak, jak je popsáno v podmínkách Ochrany soukromí.

GLAMIRA zpracovává vaše osobní údaje v souladu s požadavky (EU) 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních dat (GDPR), EU-U.S. „Privacy Shield framework“ stejně jako v souladu s platným místním zákonem o ochraně osobních údajů.

Kategorie Osobních Údajů které GLAMIRA zpracovává

 • 1. Vaše kontaktní informace – jména, poštovní adresa, mobilní nebo telefonní číslo, emailová adresa
 • 2. Vaše IP adresa
 • 3. Detaily nákupu včetně způsobu platby a čísla transakce
 • 4. Historie vaší objednávky
 • 5. Informace o zákaznické podpoře – všechny druhy komunikace a korespondence mezi vámi a naším oddělením zákaznické podpory.
 • 6. Ve výjimečných případech můžeme požadovat poskytnutí doplňujících detailů o vašem průkazu totožnosti, aby bylo možné ověřit vaši identitu.
 • 7. Ve velmi výjimečných případech vás můžeme vyzvat k poskytnutí vašich fotografií, videí nebo jiných prostředků v případě, že se budete chtít zúčastnit některého z našich slosování, kampaní a jiných nabídek.
 • 8. GLAMIRA si vyhrazuje právo zaslat všem svým zákazníkům pozvání k účasti na průzkumu spokojenosti. Účast je vždy dobrovolná.
 • 9. GLAMIRA nezpracovává ani neukládá žádná data o vašich bankovních kartách a jiných platebních nástrojích.

Zákonnost zpracování

 • - GLAMIRA zpracovává vaše osobní údaje, nezbytné pro plnění uzavřené smlouvy.
 • - GLAMIRA zpracovává vaše osobní údaje, nezbytné pro splnění požadavků na daně, finanční nebo jinou místní legislativu.

Zpracováváme vaše osobní údaje pro následující účely:

 • Za účelem přesného a správného provedení a doručení vaší objednávky.
 • Za účelem přehledné a přesné komunikace s vámi ohledně stavu vaší objednávky.
 • Za účelem záruky v záruční době, která se vztahuje na produkty
 • Za účelem spokojenosti zákazníka a věrnostních programů.
 • Za účelem požadavků na daně a legislativu spojenou s účetnictvím – přihlášení a vypočítávání prodeje.
 • Ve výjimečných případech může GLAMIRA zpracovávat doplňující data pro vaší identifikaci za účelem ochrany proti podvodu či krádeži identity.
 • Ve výjimečných případech může GLAMIRA zpracovávat doplňující údaje jako fotografie, videa a jiná média za účelem různých kampaní nebo slosování, pouze v případech, že se zákazník těchto akcí zúčastní.
 • Aby vám bylo možné zasílat náš newsletter a reklamní materiály, pouze v případě, že dá k tomuto zákazník svůj souhlas.

Časové období, po které budou vaše osobní údaje uchovávány:

GLAMIRA ukládá vaše osobní údaje, které jste vložili při registraci svého účtu na naší stránce po dobu, po kterou účet zůstane aktivní.

GLAMIRA ukládá vaše osobní údaje během zpracování a doručení produktů, stejně jako po dobu, uvedenou v Podmínkách vrácení zboží za účelem případného vrácení zboží a uplatnění záruky, ale ne déle, než 2 roky, nebo déle, než je platnost záruky.

V případě, že budeme požadovat doplňující data k ověření vaší identity, budeme tato data uchovávat dokud pozbude platnost zákonné lhůty, požadované pro uchování těchto dat.

V případě sběru osobních údajů za účelem konkrétních kampaní, loterií a dalších reklamních akcí bude období zpracování uvedeno zvlášť v každém případě, a účastníci budou o tomto informováni.

Potenciální příjemci vašich osobních údajů:

GLAMIRA neposkytuje vaše osobní údaje třetím stranám, pokud není zákonem požadováno jinak, nebo s výjimkou nezbytných provozních záležitostí, jak je uvedeno níže:

GLAMIRA poskytne vaše jméno, adresu a telefonní číslo přepravní společnosti, která doručuje vaše zboží.

Ve výjimečných případech může GLAMIRA potvrdit vaše osobní údaje poskytovateli platební služby, aby se zabránilo finančnímu podvodu nebo krádeži identity.

GLAMIRA převádí nezbytná osobní data poskytovateli služeb účetnictví stejně jako finančním a jiným úřadům v případě, že to vyžaduje konkrétní zákon.

Vaše práva coby předmětu dat- kdykoliv máte právo:

 • Získat přístup k vašim osobním údajům které GLAMIRA zpracovává a rovněž obdržet jejich kopii.
 • Požádat o vymazání osobních údajů, týkajících se vaší osoby (právo být zapomenut) pokud věříte, že již nejsou nezbytné pro účely, za kterými byly shromážděny a zpracovány. Pamatujte prosím že toto právo nemůže být provedeno v případě, že zákon speciálně vyžaduje uchování dat po určené období.
 • Požádat o opravu nesprávných osobních údajů v případě, že již neodpovídají skutečnosti.
 • Požadujete-li provedení výše zmíněných práv, jednoduše nám zašlete email d vaší žádostí na adresu, kterou najdete na naší kontaktní stránce servis@glamira.cz. Odpovíme vám v nejkratší možné době.
 • Kdykoliv, kdy budete mít obavu, že dochází k porušování vašich práv, máte nárok podat stížnost nadřízeným orgánům, které jsou uvedeny níže.

Naše doporučení ohledně ochrany osobních údajů:

 • Uchovávejte své heslo v bezpečí a nikdy ho nesdělujte třetím stranám.
 • Pokud používáte veřejně přístupný počítač (v knihovně, internetové kavárně atd.), vždy zkontrolujte, že jste se odhlásili z účtu, než počítač vypnete.
 • GLAMIRA zaručuje, že nebudeme kontaktovat žádné třetí strany kromě těch, uvedených v tomto prohlášení o ochraně soukromí, ohledně vaší objednávky.
 • GLAMIRA zaručuje, že nebudeme požadovat od našich klientů vyzrazení jejich hesla pro používání našeho webu. GLAMIRA po svých zákaznících nepožaduje uvádění údajů o jejich bankovních účtech nebo jiných peněžních nástrojích. Prosíme, ignorujte jakýkoliv podobný požadavek, provedený telefonicky, přes chat nebo email.

Pokud jste od někoho obdrželi takovou žádost, kontaktujte prosím okamžitě firmu GLAMIRA a informujte ji o tom.

Jak chráníme vaše osobní údaje?

GLAMIRA vás ujišťuje, že jsme udělali veškerá administrativní, technická a fyzická opatření k ochraně vašich osobních údajů před neúmyslným, nezákonným nebo nedovoleným přístupem, únikem, zničením, použitím nebo ztrátou.

GLAMIRA se řídí vlastními interními pravidly etiky pro zpracování osobních údajů, a naši zaměstnanci prošli speciálním školením o principech Práva na ochranu osobních údajů a základních povinností firem vzhledem k implementaci GDPR.

Zajistili jsme náš web a další systémy používáním technických a organizačních prostředků pro zbránění ztráty, zničení, přístupu, úpravy nebo distribuci vašich osobních údajů neautorizovanými osobami. Přes všechny pravidelné kontroly ovšem není možná úplná ochrana před všemi možnými riziky.

Kdo zodpovídá za zpracování vašich osobních údajů?

Všechny firmy ze skupiny GLAMIRA fungují jako spojené kontrolní orgány ve smyslu nařízení GDPR - (EU) 2016/679 - hlava. 26.

Všechny firmy ze skupiny GLAMIRA zpracovávají osobní údaje svých zákazníků podle speciálně sepsané dohody mezi námi. Sbíráme a uchováváme totožné kategorie osobních údajů o našich zákaznících a zpracováváme je pouze za účely, uvedenými v těchto Podmínkách ochrany soukromí. GLAMIRA prohlašuje, že všechny společnosti ve skupině používají stejné technologické a organizační postupy za účelem ochrany vašich osobních údajů.

Zákonné subjekty pro zpracování vašich osobních údajů pro zákazníky jsou:

Vaše země

Zákonný subjekt pro zpracování osobních dat

Web a kontakt

Speciální subjekt, ke kterému můžete podat stížnost

Německo
Rakousko
Švédsko
Belgie
Holandsko
Itálie
Maďarsko
Španělsko
Rumunsko
Polsko
Slovensko
Irsko
Litva
Portugalsko

GLAMIRA GmbH - Sontraer Straße 19, 60386, Frankfurt, Německo

https://www.glamira.de
Email: service@glamira.de

Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Husarenstraße 30 53117 Bonn
e-mail: poststelle@bfdi.bund.de
Website: http://www.bfdi.bund.de/ The competence for complaints is split among different data protection supervisory authorities in Germany.list provided here: https://www.datenschutz-wiki.de/Aufsichtsbeh%C3%B6rden_und_Landesdatenschutzbeauftragte

Bulharsko
Chorvatsko
Česká republika
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Lotyšsko
Malta
Slovinsko
San Marino
Vatikánský stát
Brazílie
Mexické
Argentina
Kolumbie
Peru
Bolívie
Ekvádor
Honduras
Dominikánská republika
Guatemala
Kostarika
Uruguay
Chile
Čína
Japonsko
Moldavsko
Singapur
Nový Zéland
Černá Hora
vietnamština
Indie
Spojené arabské emiráty
Jižní Afrika
Hongkong
Srbsko
Kanada

GLMR EOOD Blvd. Andrei Lyapchev №1A, 1756, Sofia, Bulharsko

https://www.glamira.bg
service@glamira.bg

Commission for Personal Data Protection - https://www.cpdp.bg/

Švýcarsko
Lichtenštejnsko

GLAMIRA CH GMBH Frauenfelderstrasse 31 8555, Müllheim Dorf, Švýcarsko

https://www.glamira.ch/
service@glamira.ch

Federal DP and Information Commissioner - https://www.edoeb.admin.ch

Austrálie

GLAMIRA Australia PTY Limited Level 35, Tower One Barangaroo, International Towers 100 Barangaroo Avenue Sydney, NSW 2000 Australia

https://www.glamira.com.au
service@glamira.com.au

Australian Information Commissioner - https://www.oaic.gov.au/

USA
Grónsko
Francouzská Guyana
Guadeloupe
Martinik
Britské Panenské Ostrovy
Turks a Caicos
Saint Pierre a Miquelon
Faraonské Ostrovy
Gibraltar
Cookovy Ostrovy
Kiribati
Marshallovy ostrovy
Spojené státy Mikronésie
Nauru
Palau
Francouzská Polynésie

GLAMIRA INC
1321 Edgewater Dr Suite 5
Orlando, FL 32804, USA

https://www.glamira.com/
service@glamira.com

Federal Trade Commission (FTC) - https://ftccomplaintassistant.gov

Turecko

Glamira Internet ve Kuyumculuk San. Tic. A.S
Yenibosna Merkez Mah. Kuyumcular Sk. Port Plaza
Bahçelievler / İstanbul, Turecko

https://www.glamira.com.tr

Personal Data Protection Authority https://www.kvkk.gov.tr/

Norsko

Glamira Norge AS
Sørkedalsveien 6, 0306 Oslo, Norsko

https://www.glamira.no

Velká Británie

GLAMIRA UK LTD
1 Fore Street Avenue London EC2Y 9DT, Velká Británie

https://www.glamira.co.uk/ 

13. Změny Všeobecných obchodních podmínek

(a) Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky kdykoliv s tím, že to zákazníkům oznámí minimálně 2 týdny předem před změnami nabytím účinnosti. Toto předběžné oznámení bude mít formu zveřejnění změněných Všeobecných obchodních podmínek na GLAMIRA.cz stránkách s uvedením data, kdy změny vstoupí v platnost.

(b) V případě, že zákazník nevyjádří svůj nesouhlas se změnami během 2 týdnů po jejich zveřejnění, změněné podmínky budou považovány za akceptované. Poznámka: Oznámení v období 2 týdnů předem bude přísně dodržováno.

14. Závěrečná ustanovení

(a) Je uplatňováno právo Spolkové republiky Německo, s výjimkou práva OSN o nákupu. Pro zákazníky, kteří nemají uzavřou smlouvu pro profesionální či obchodní účely, tyto zákony platí pouze v případě, že ochrana poskytnutá závaznými ustanoveními právních předpisů státu, v němž má zákazník trvalé bydliště, není odvolána.

(b) V případě, že je zákazník podnikatel, právnická osoba podle veřejného práva, nebo veřejný činitel, soudní příslušnost v případě smluvního sporu je příslušný soud na území sídla dodavatele, pokud není dohodnuto jinak. Prodávající si také vyhrazuje právo žalovat zhotovitele u soudu v místě jeho bydliště nebo místa podnikání.